Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 29.09.2018
Dňa 26. septembra 2018 sa v školskej knižnici zrealizovalo náučné popoludnie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Tento deň bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001, jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť učenia sa jazykov. Po slávnostnom otvorení sa žiaci rozdelili do zmiešaných družstiev. Ich úlohu bolo spoznať a prebádať kultúru i jazyk rôznych európskych národov. Navštívili triedy a učebne, ktoré sa premenili na Českú republiku, Rusko a Veľkú Britániu. V počítačovej miestnosti sa ukrývala Európska únia. Na každom stanovišti čakali družstvá učitelia s inými úlohami. Po zdolaní jednotlivých stanovíšť boli žiaci odmenení sladkou odmenou vo forme koláčov. Najlepšia skupina, ktorá dosiahla plný počet bodov, získala i krásny diplom. Prežité popoludnie sa nieslo v znamení príjemnej nálady a zábavy. Veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť stretneme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.