Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 29.09.2018
Dňa    26.    septembra    2018    sa    v    školskej    knižnici    zrealizovalo    náučné    popoludnie    pri    príležitosti Európskeho   dňa   jazykov.   Tento   deň   bol   vyhlásený   Radou   Európy   v   roku   2001,   jeho   cieľom   je   upozorniť verejnosť na dôležitosť učenia sa jazykov. Po    slávnostnom    otvorení    sa    žiaci    rozdelili    do    zmiešaných    družstiev.    Ich    úlohu    bolo    spoznať    a prebádať   kultúru   i   jazyk   rôznych   európskych   národov.   Navštívili   triedy   a   učebne,   ktoré   sa   premenili   na Českú   republiku,   Rusko   a   Veľkú   Britániu.   V   počítačovej   miestnosti   sa   ukrývala   Európska   únia.   Na   každom stanovišti   čakali   družstvá   učitelia   s   inými   úlohami.   Po   zdolaní   jednotlivých   stanovíšť   boli   žiaci   odmenení sladkou odmenou vo forme koláčov. Najlepšia   skupina,   ktorá   dosiahla   plný   počet   bodov,   získala   i   krásny   diplom.   Prežité   popoludnie   sa nieslo v znamení príjemnej nálady a zábavy. Veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť stretneme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.