Základná škola Veľká Ida
Exkurzia - Dukla
Aktualizované: 11.10.2018
Dňa   5.   októbra   2018   sa   žiaci   VII.A,   VIII.A,   VIII.B   a   IX.A   triedy   zúčastnili   exkurzie   v Duklianskom   priesmyku   a   vo   Svidníku.   Počas   exkurzie   navštívili   vyhliadkovú   vežu   na   Dukle, Pamätník    bitky    o    Dukliansky    priesmyk    pri    Vyšnom    Komárniku    a    vonkajšiu    expozíciu vojenskej   techniky   múzea   vo   Svidníku.   Zároveň   sa   v   tento   deň   uskutočnil   pietny   akt   kladenia vencov    pri    príležitosti    Dňa    hrdinov    karpatsko-duklianskej    operácie.    Žiaci    mali    možnosť vidieť   časť   tejto   ceremónie,   ktorá   sa   konala   za   účasti   predsedu   vlády   SR,   ministra   obrany   SR, predsedu Prešovského samosprávneho kraja a ďalších štátnych predstaviteľov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.