Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik 2018/2019
Aktualizované: 24.03.2019
V     dňoch     4.     –     8.     februára     2019     sa     uskutočnil     lyžiarsky     výcvik organizovaný    ZŠ    Veľká    Ida    pre    žiakov    ZŠ    Veľká    Ida.    Miestom    konania lyžiarskeho   výcviku   bolo   lyžiarske   stredisko   Ľubovnianske   kúpele.   Ubytovanie a strava boli zabezpečené v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Z   našej   školy   sa   lyžiarskeho   zájazdu   zúčastnilo   22   žiakov,   3   učitelia   Mgr.    Andrea    Fedorová,    Mgr.    Radoslav    Servila    a    Ing.    Vladimír    Strýčko    vo funkcii   inštruktorov   a   p.   Mgr.   Ladislav   Rác   vo   funkcii   zdravotníka.   Plánovaný priebeh    lyžiarskeho    výcviku    bol    dodržaný,    ciele    výcviku    boli    naplnené. Účastníci sa naučili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S   radosťou   môžeme   skonštatovať,   že   žiaci   našej   školy   s   odhodlaním   a záujmom      pristupovali      k      rozvoju      svojich      pohybových      kompetencií      a psychomotorických   zručností.   Všetkým   zúčastneným   sa   na   lyžiarskom   výcviku páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik v budúcom roku. Fotografie z lyžiarskeho výcviku nájdete vo fotogalérii.                                                                              Ing. Vladimír Strýčko                                                                          vedúci lyžiarskeho výcviku  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.