Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik 2018/2019
Aktualizované: 24.03.2019
V dňoch 4. 8. februára 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik organizovaný Veľká Ida pre žiakov Veľká Ida. Miestom konania lyžiarskeho výcviku bolo lyžiarske stredisko Ľubovnianske kúpele. Ubytovanie a strava boli zabezpečené v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Z našej školy sa lyžiarskeho zájazdu zúčastnilo 22 žiakov, 3 učitelia Mgr. Andrea Fedorová, Mgr. Radoslav Servila a Ing. Vladimír Strýčko vo funkcii inštruktorov a p. Mgr. Ladislav Rác vo funkcii zdravotníka. Plánovaný priebeh lyžiarskeho výcviku bol dodržaný, ciele výcviku boli naplnené. Účastníci sa naučili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S radosťou môžeme skonštatovať, že žiaci našej školy s odhodlaním a záujmom pristupovali k rozvoju svojich pohybových kompetencií a psychomotorických zručností. Všetkým zúčastneným sa na lyžiarskom výcviku páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik v budúcom roku. Fotografie z lyžiarskeho výcviku nájdete vo fotogalérii. Ing. Vladimír Strýčko vedúci lyžiarskeho výcviku
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.