Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik - Jahodná
Aktualizované: 24.03.2019
V   dňoch   25.   2.   –   1.   3.   2019   sa   uskutočnil   lyžiarsky   výcvik   organizovaný ZŠ   Veľká   Ida   pre   jej   žiakov   zo   sociálne   málo   podnetného   prostredia.   Miestom konania    lyžiarskeho    výcviku    bolo    lyžiarske    stredisko    Jahodná .    Lyžiarsky výcvik bol organizovaný dennou formou. Z   našej   školy   sa   lyžiarskeho   zájazdu   zúčastnilo   31   žiakov,   učitelia   –   Mgr. Radoslav    Servila,    Ing.    Vladimír    Strýčko    a    poverení    učitelia    z    1.    stupňa    vo funkcii   inštruktorov   a   p.   Mgr.   Ladislav   Rác   vo   funkcii   zdravotníka.   Plánovaný priebeh    lyžiarskeho    výcviku    bol    dodržaný,    ciele    výcviku    boli    naplnené. Účastníci sa naučili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S   radosťou   môžeme   skonštatovať,   že   žiaci   našej   školy   s   odhodlaním   a záujmom      pristupovali      k      rozvoju      svojich      pohybových      kompetencií      a psychomotorických   zručností.   Všetkým   zúčastneným   sa   na   lyžiarskom   výcviku páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik v budúcom roku.                                                                              Ing. Vladimír Strýčko                                                                          vedúci lyžiarskeho výcviku  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.