Základná škola Veľká Ida
Modlitba ruženca
Aktualizované: 06.11.2018
Na   deň   sv.   Lukáša   sa   naša   škola   pripojila   k   70   krajinám,   kde   sa   deti   zjednotili   v modlitbe   za   pokoj   a   jednotu   vo   svete.   Cieľom   bolo   povzbudiť   deti   k   tomu,   aby svojimi   vlastnými   dostupnými   prostriedkami   –   predovšetkým   modlitbou   –   bojovali za   pokoj   ľudského   srdca   a   mier   vo   svojich   mestách   a   krajinách.   Táto   medzinárodná iniciatíva    je    už    tradične    organizovaná    pápežskou    nadáciou    ACN    –    Aid    to    the Church in Need. V    duchu    myšlienky    pátra    Pia    Keď    sa    milión    detí    bude    spolu    modliť ruženec,   svet   sa   zmení" ,   sme   sa   na   našej   škole   spoločne   stretli   pri   modlitbe   svätého ruženca.    Jednotlivé    desiatky    sa    predmodlievalo    viac    ako    250    žiakov    všetkých zložiek školy v našej telocviční. Ďakujeme všetkým za pomoc a modlitby!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.