Základná škola Veľká Ida
Návšteva planetária a múzea v Medzeve
Aktualizované: 04.11.2018
Posledný   školský   októbrový   deň   sme   sa   my,   žiaci   IV.A   a   IV.B   triedy,   vybrali   s našimi    p.    učiteľkami    na    exkurziu    do    Medzeva.    Keďže    sme    sa    v    škole    učili    o hviezdach,   planétach   a   ostatných   vesmírnych   tajomstvách   naše   p.   učiteľky   nás   zobrali do   hvezdárne   a   planetária.   Tam   sme   sa   dozvedeli   veľa   zaujímavých   informácií,   videli sme    mnoho    hviezd,    len    škoda,    že    nám    počasie    nedovolilo    aspoň    jedným    očkom kuknúť na slniečko – nedalo sa, mraky nám to nedovolili. Nuž   sme   si   náladu   vylepšili   návštevou   technického   múzea.   Videli   sme   tam kamery,   fotoaparáty   a   premietačky   od   výmyslu   sveta.   A   veruže   bolo   čo   obzerať,   kto   to kedy   videl   –   drevené   kamery,   foťáky   či   premietačky   väčšie   ako   p.   učiteľky.   Najlepšie bolo   to,   že   mnoho   tých   technických   zázrakov   patrilo   bývalému   p.   prezidentovi   SR Rudolfovi   Schusterovi,   ba   sme   sa   dozvedeli   aj   to,   že   p.   prezident   v   tomto   dome   býval.     Zaujímavo    rozprávala    teta    aj    o    HÁMRI    –    dozvedeli    sme    sa,    že    je    to    niečo    ako kováčstvo, len musí byť pri tom aj veľa vody. Takáto exkurzia bola super začiatkom jesenných prázdnin. HURAAÁÁÁ!       žiaci IV.A a IV.B triedy                                                                                                                                                                                        
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.