Základná škola Veľká Ida
O Rómoch s Rómami
Aktualizované: 24.03.2019
Vyučujúci    slovenského    jazyka    a    literatúry    pripravili    náučné podujatie   s   názvom   –   O   Rómoch   s   Rómami ,   ktoré   sa   uskutočnilo   20. marca   2019   v   priestoroch   školskej   knižnice.   Žiaci   spoznávali   korene, kultúru   i   spôsob   života   Rómov.   Po   prezentácii   sa   žiaci   rozdelili   do skupín   a   ich   úlohou   bolo   vytvoriť   rómsko-slovenský   slovník,   ktorý bude súčasťou školského časopisu.        
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.