Základná škola Veľká Ida
Olympiáda ľudských práv
Aktualizované: 16.12.2018
Vedeli by ste, ako sa nazýva vláda ľudu? Kedy vzniká právo voliť? Aká je skrytá alebo zjavná diskriminácia, či to, čo ľudské práva? Tak tieto otázky a mnohé iné museli vyriešiť žiaci, ktorí sa dňa 29. 11. 2018 zúčastnili olympiády týkajúcej sa ľudských práv. Žiaci si počínali statočne nielen pri riešení testu, ale i pri tvorení krátkej básne, ktorá bola súčasťou samostatnej práce. Olympiáda bola určená pre žiakov VII. IX. ročníka a zúčastnilo sa jej spolu 15 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili: Ignáthová Liana, IX.A - 76% Némethová Miriam, IX.A - 75% Pomothyová Kornélia, VII.A - 68% Szabó Alexandra, VII.A - 67% Hajduček Daniel, IX.A - 66% Balint Leonard, VII.A - 62% Za ich čas, snahu a odvahu ďakujeme. p. uč Revťáková a p. uč. Timko
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.