Základná škola Veľká Ida
Olympiáda ľudských práv
Aktualizované: 16.12.2018
Vedeli   by   ste,   ako   sa   nazýva   vláda   ľudu?   Kedy   vzniká   právo   voliť?   Aká   je   skrytá alebo   zjavná   diskriminácia,   či   to,   čo   sú   ľudské   práva?   Tak   tieto   otázky   a   mnohé   iné museli   vyriešiť   žiaci,   ktorí   sa   dňa   29.   11.   2018   zúčastnili   olympiády   týkajúcej   sa ľudských   práv.   Žiaci   si   počínali   statočne   nielen   pri   riešení   testu,   ale   i   pri   tvorení krátkej   básne,   ktorá   bola   súčasťou   samostatnej   práce.   Olympiáda   bola   určená   pre žiakov   VII.   až   IX.   ročníka   a   zúčastnilo   sa   jej   spolu   15   žiakov.   Medzi   úspešných riešiteľov sa zaradili: Ignáthová Liana, IX.A - 76% Némethová Miriam,  IX.A - 75% Pomothyová Kornélia, VII.A - 68% Szabó Alexandra, VII.A - 67% Hajduček Daniel, IX.A - 66% Balint Leonard, VII.A - 62% Za ich čas, snahu a odvahu ďakujeme. p. uč Revťáková a p. uč. Timko
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.