Základná škola Veľká Ida
Pasovanie prvákov
Aktualizované: 09.12.2018
6.    december    je    veľký    deň,    na    ktorý    čaká    mnoho    detí.    Všetci    už    od    rána vyčkávajú   sv.   Mikuláša   s   bohatou   nádielkou   sladkostí,   ktoré   dostanú   samozrejme   len dobré deti. No    na    našej    škole    sme    tento    deň    očakávali    ešte    netrpezlivejšie.    Mali    sme    na    to poriadny   dôvod!   Naši   najmladší   kamaráti,   PRVÁCI,   sa   mali   stať   naozajstnými   žiakmi. Práve na sv. Mikuláša ich čakalo pasovanie za skutočných školákov našej školy. My,   najstarší   žiaci   prvého   stupňa,   sme   si   pre   prvákov   pripravili   zaujímavé   úlohy, ktorými   sme   si   chceli   overiť,   či   si   prváci   ozaj   zaslúžia   titul   PRVÁK.   A   aj   keď   to neboli    ľahké    úlohy,    veď    bolo    potrebné    vyrátať    príklady,    prečítať    tajomnú    vetu, správne   zacvičiť   i   čo   to   odpovedať   po   anglicky,   všetci   to   zvládli   výborne.   Preto   naším p.   učiteľkám   neostávalo   nič   iné,   len   s   veľkým   rytierskym   mečom,   postupne   pasovať všetkých PRVÁKOV za statočných a múdrych žiakov ZŠ Veľká Ida. Všetci   sme   sa   dnes   spolu   nielen   dobre   zabavili   ale   aj   presvedčili,   že   máme   medzi sebou skvelých a múdrych kamarátov – prvákov. najstarší žiaci 1. stupňa zo IV.A a IV.B triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.