Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 18.11.2018
Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 5. 11. 2018 16. 11. 2018 v bazéne Fyziatricko- rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov z I.A, II.A, III.A, IV.A a IV.B. Cieľom predplaveckého výcviku bolo preplávať „štýlom“ kraul /len nohy/ 12 m s doskou príp. bez dosky. Správne vydychovať do vody a naučiť sa skákať bombu, ale aj rybičku. Odbúrať strach z vody. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo naučiť sa plávať štýlom kraul súhra rúk, nôh a dýchania. V posledný deň plaveckého výcviku sme urobili preteky – kraulom preplávať 12 m: 1 . miesto získal Tobias Havrila zo IV.A s časom 9:30 s. 2 . miesto získala Emma Timárová zo IV.A s časom 11:01 s. 3 . miesto získala Natá lia Lučaiová zo IV.A s časom 12:12 s. Plávali sme pomocou plaveckých opaskov, plaveckých piškót, plaveckých hadov a dosiek. Najväčší úspech mali hry s hadom Na koníky ale aj Horúca guľa “. Počas plaveckého výcviku sme viedli deti k správnej hygiene počas pobytu v bazéne a bezpečnému správaniu sa v okolí bazéna. Zo dňa na deň boli deti smelšie, odvážnejšie, skákali do vody, či splývali. Tento výcvik mal pozitívny vplyv na rozvíjanie plaveckej gramotnosti žiakov ako aj na sebarozvoj a prekonávanie strachu z vody. Už sa tešíme na ďalší turnus! p. uč. Mgr. A. Fedorová a Mgr. B. Müllerová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.