Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 18.11.2018
Plavecký   výcvik   sa   uskutočnil   v   dňoch   5.   11.   2018   –   16.   11.   2018   v   bazéne Fyziatricko-    rehabilitačného    oddelenia    nemocnice    v    Šaci.    Plaveckého    výcviku    sa zúčastnilo 44 žiakov z I.A, II.A, III.A, IV.A a IV.B. Cieľom   predplaveckého   výcviku   bolo   preplávať   „štýlom“   kraul   /len   nohy/   12   m   s doskou   príp.   bez   dosky.   Správne   vydychovať   do   vody   a   naučiť   sa   skákať   bombu,   ale   aj rybičku. Odbúrať strach z vody. Cieľom   základného   plaveckého   výcviku   bolo   naučiť   sa   plávať   štýlom   kraul   –   súhra rúk, nôh a dýchania. V posledný deň plaveckého výcviku sme urobili preteky – kraulom preplávať 12 m: 1 . miesto získal Tobias Havrila zo IV.A s časom 9:30 s. 2 . miesto získala Emma Timárová zo IV.A s časom 11:01 s. 3 . miesto získala Natá lia Lučaiová zo IV.A s časom 12:12 s. Plávali   sme   pomocou   plaveckých   opaskov,   plaveckých   piškót,   plaveckých   hadov   a dosiek.   Najväčší   úspech   mali   hry   s   hadom   Na   koníky “   ale   aj   Horúca   guľa “.   Počas plaveckého   výcviku   sme   viedli   deti   k   správnej   hygiene   počas   pobytu   v   bazéne   a bezpečnému    správaniu    sa    v    okolí    bazéna.        Zo    dňa    na    deň    boli    deti    smelšie, odvážnejšie,    skákali    do    vody,    či    splývali.    Tento    výcvik    mal    pozitívny    vplyv    na rozvíjanie   plaveckej   gramotnosti   žiakov   ako   aj   na   sebarozvoj   a   prekonávanie   strachu   z vody. Už sa tešíme na ďalší turnus!  p. uč. Mgr. A. Fedorová a Mgr. B. Müllerová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.