Základná škola Veľká Ida
Prváci navštevujú škôlkarov
Aktualizované: 27.10.2018
Na   štvrtok   18.   októbra   2018   sme   sa   tešili   už   celý   týždeň.   V   tento   deň   sme   sa   vybrali my, žiaci I.A triedy, s našou pani učiteľkou na návštevu do materskej školy. Pri   vstupe   nás   s   veľkým   úsmevom   privítala   pani   riaditeľka.   Následne   nás   previedla všetkými    oddeleniami,    kde    sme    sa    pozdravili    s    kamarátmi    i    ostatnými    pani    učiteľkami. Nakoniec sme skončili v triede pripravkárov, s ktorými sme strávili super dopoludnie. �� Vo   veľkej   triede   sme   sa   všetci   usadili   na   koberci, kde    sme    sa    s    pani    riaditeľkou    rozprávali    o    nových zážitkoch   zo   školy.   Porozprávali   sme   o   tom,   čo   nové sme   sa   už   naučili.   Potom   sme   sa   rozdelili   na   družstvo chlapcov   a   dievčat.   Pani   riaditeľka   nás   oboznámila   s aktivitami,     ktoré     si     spoločne     pre     nás     pripravili. Spoločne     sme     dokončili     STROM     PRIATEĽSTVA . Keďže     máme     jeseň,     vyrobili     sme     aj     dáždnikovú pohľadnicu.   Po   namáhavej   práci   sme   sa   spolu   zahrali   a poriadne    zrelaxovali.    Počasie    nám    prialo,    tak    sme krátky čas strávili so všetkými škôlkarmi na dvore. Ako     poďakovanie     sme     vyrobili     pestrofarebné motýle     s     malým     prekvapením,     ktoré     sme     rozdali budúcim   prvákom.   Poďakovali   sme   sa   i   pani   riaditeľke a pobrali sa späť do školy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.