Základná škola Veľká Ida
Prváci navštevujú škôlkarov
Aktualizované: 27.10.2018
Na štvrtok 18. októbra 2018 sme sa tešili celý týždeň. V tento deň sme sa vybrali my, žiaci I.A triedy, s našou pani učiteľkou na návštevu do materskej školy. Pri vstupe nás s veľkým úsmevom privítala pani riaditeľka. Následne nás previedla všetkými oddeleniami, kde sme sa pozdravili s kamarátmi i ostatnými pani učiteľkami. Nakoniec sme skončili v triede pripravkárov, s ktorými sme strávili super dopoludnie. �� Vo veľkej triede sme sa všetci usadili na koberci, kde sme sa s pani riaditeľkou rozprávali o nových zážitkoch zo školy. Porozprávali sme o tom, čo nové sme sa naučili. Potom sme sa rozdelili na družstvo chlapcov a dievčat. Pani riaditeľka nás oboznámila s aktivitami, ktoré si spoločne pre nás pripravili. Spoločne sme dokončili STROM PRIATEĽSTVA . Keďže máme jeseň, vyrobili sme aj dáždnikovú pohľadnicu. Po namáhavej práci sme sa spolu zahrali a poriadne zrelaxovali. Počasie nám prialo, tak sme krátky čas strávili so všetkými škôlkarmi na dvore. Ako poďakovanie sme vyrobili pestrofarebné motýle s malým prekvapením, ktoré sme rozdali budúcim prvákom. Poďakovali sme sa i pani riaditeľke a pobrali sa späť do školy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.