Základná škola Veľká Ida
Remeslo má zlaté dno
Aktualizované: 10.03.2019
V   minulosti   jednoznačne   platilo   –   remeslo   má   zlaté   dno    a   ľudia   si nevedeli   predstaviť   život   bez   remesiel.   Dnes   si   ukážky   starých   remeselných techník   môžeme   pozrieť   už   len   na   jarmokoch,   v   múzeách   či   skanzenoch. Spája    sa    v    nich    ľudový    um,    šikovnosť    remeselníckych    rúk    a    určite    aj tvorivosť.   Na   Slovensku   existuje   veľmi   veľa   rozličných   remesiel.   Venujú   sa najmä   spracovaniu   dreva,   kovu,   kože   a    kožušiny, kameňa,    textilu,    hliny,    skla,    papiera     a    ďalších materiálov.    Naši    najstarší    žiaci    objavovali    čaro remesiel    na    hodine    literatúry.    Ich    úlohou    bolo pripraviť     stručnú     charakteristiku     daného     remesla, vytvoriť a prezentovať svoj výrobok pred triedou.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.