Základná škola Veľká Ida
Rómsky Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 31.03.2019
Dňa   22.   marca   2019   sme   zorganizovali   pre   rómskych   žiakov   našej   školy   školské   kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín . Slávnostné   podujatie   otvorila   pani   učiteľka   Mgr.   M.   Sabolová.   Do   súťaže   sa   zapojili žiaci   zo   základnej   školy   hlavne   z   prvého   stupňa   v   počte   20   žiakov,   l   žiačka   z   druhého   stupňa     a žiaci zo špeciálnych tried v počte 8 žiakov. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá rozhodla takto: 1. kategória – žiaci I. a II. stupňa základnej školy: 1. miesto: Helena Csiszárová – 2. A 2. miesto: Oskar Putnoky – 1. D 3. miesto: Denis Balog – 0. B, Aurélia Janová, Alena Horváthová – 0. A Osobitná cena: Timea Červeňáková – 6. B 2. kategória – špeciálne triedy: 1.miesto: Diana Turtáková – 3. – 5. ŠT 2.miesto: Stanislav Horváth – 2. – 3. ŠT 3.miesto: Angelika Csiszárová –7. – 9. ŠT a Miriam Horváthová – 4.B ŠT Všetkým    súťažiacim    ďakujeme    za    účasť    a    víťazom    srdečne    blahoželáme.    Súťaž zorganizovali učiteľky Mgr. Monika Sabolová a Mgr. Erika Rácová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.