Základná škola Veľká Ida
Rómsky Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 31.03.2019
Dňa 22. marca 2019 sme zorganizovali pre rómskych žiakov našej školy školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín . Slávnostné podujatie otvorila pani učiteľka Mgr. M. Sabolová. Do súťaže sa zapojili žiaci zo základnej školy hlavne z prvého stupňa v počte 20 žiakov, l žiačka z druhého stupňa a žiaci zo špeciálnych tried v počte 8 žiakov. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá rozhodla takto: 1. kategória – žiaci I. a II. stupňa základnej školy: 1. miesto: Helena Csiszárová – 2. A 2. miesto: Oskar Putnoky – 1. D 3. miesto: Denis Balog – 0. B, Aurélia Janová, Alena Horváthová – 0. A Osobitná cena: Timea Červeňáková – 6. B 2. kategória – špeciálne triedy: 1.miesto: Diana Turtáková – 3. – 5. ŠT 2.miesto: Stanislav Horváth – 2. – 3. ŠT 3.miesto: Angelika Csiszárová –7. – 9. ŠT a Miriam Horváthová – 4.B ŠT Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Súťaž zorganizovali učiteľky Mgr. Monika Sabolová a Mgr. Erika Rácová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.