Základná škola Veľká Ida
Rómsky slávik
Aktualizované: 10.03.2019
Dňa   28.   februára   2019   sme   sa   po   roku   opäť   stretli   na   školskom   kole speváckej   súťaže   Rómsky   slávik “,   ktorá   sa   konala   v   3.   a   5.   špeciálnej   triede.                    Do   súťaže   sa   zapojili   žiaci   z   I.   a   II.   stupňa   ZŠ   v   počte   27   žiakov   a   žiaci   zo špeciálnych   tried   v   počte   22   žiakov.   Úlohou   súťažiacich   bolo   zaspievať   jednu slovenskú   pieseň.   Cieľom   súťaže   nebolo   vyhrať,   ale   zaspievať   si   a   spevom potešiť ostatných. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá rozhodla takto: I. kategória – žiaci I. a II. stupňa základnej školy      1. miesto:  6. A  –  Libuša Csiszárová      2. miesto:  2. A  – Laura Čisárová      3. miesto:  0. A  – Valentína Csiszárová a Alena Horváthová II. kategória – špeciálne triedy 1. miesto:  3. a 5. ŠT  –  Diana Turtáková 2. miesto:  2. a 3. ŠT  –  Stanislav Horváth 3. miesto:  4. B ŠT     –  Dávid Kura a Slavomír Turták Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.