Základná škola Veľká Ida
Rómsky slávik
Aktualizované: 10.03.2019
Dňa 28. februára 2019 sme sa po roku opäť stretli na školskom kole speváckej súťaže Rómsky slávik “, ktorá sa konala v 3. a 5. špeciálnej triede. Do súťaže sa zapojili žiaci z I. a II. stupňa v počte 27 žiakov a žiaci zo špeciálnych tried v počte 22 žiakov. Úlohou súťažiacich bolo zaspievať jednu slovenskú pieseň. Cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť ostatných. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá rozhodla takto: I. kategória – žiaci I. a II. stupňa základnej školy 1. miesto: 6. A – Libuša Csiszárová 2. miesto: 2. A – Laura Čisárová 3. miesto: 0. A – Valentína Csiszárová a Alena Horváthová II. kategória – špeciálne triedy 1. miesto: 3. a 5. ŠT – Diana Turtáková 2. miesto: 2. a 3. ŠT – Stanislav Horváth 3. miesto: 4. B ŠT – Dávid Kura a Slavomír Turták Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.