Základná škola Veľká Ida
Rozprávočka, zažmúr očká
Aktualizované: 03.03.2019
Rozprávky    patria    k    prozaickým    žánrom    a    potešujú    malých    i    veľkých    čitateľov. Vystupujú   v   nich   rôzne   fantastické   bytosti,   ktorých   úlohou   je   prekonať   zadané   úlohy.   No   a najtypickejším znakom rozprávok je šťastný koniec. I   takto   by   sme   mohli   charakterizovať   rozprávkové   popoludnie   Rozprávočka,   zažmúr očká ,   ktoré   sa   uskutočnilo   27.   februára   v   priestoroch   školskej   knižnice.   Učitelia   slovenského jazyka   si   pre   žiakov   z   ŠKD   pripravili   niekoľko   súťažných   kôl.   Ich   úlohou   bolo   vytvoriť družstvá a spoločne pracovať na zadaných úlohách.  V   závere   podujatia   vyhlásila   p.   učiteľka   Revťáková   víťaznú   skupinu.   A   všetci   žiaci dostali pamätnú listinu.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.