Základná škola Veľká Ida
Školské kolo - geografickej olympiády
Aktualizované: 09.01.2019
Dňa 7. decembra 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Geografickej olympiády. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu. podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Do predmetovej olympiády sa zapojili žiaci 4. 9. ročníka. Spolu bolo 26 žiakov. Počet úspešných riešiteľov bolo 13. Úspešní riešitelia: Kategória G – 4. a 5.ročník: Sabína Plošticová IV.A 74 bodov Natália Lučaiová IV.A 70 bodov Emma Timárová IV.A 63 bodov Kategória F – 6. a 7. ročník: Dominik Nalevanko VII.A 86 bodov Kornélia Pomothyová VII.A 64 bodov Kategória E – 8. a 9. ročník Tomáš Bakši VIII.B 86 bodov Ema Sokáčová IX.A 78 bodov Lenka Škulková IX.A 78 bodov Zo školského kola do okresného kola všetkých kategórií t. j. kat. E, F, G postupujú prví traja úspešní riešitelia. Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stáva ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Úspešným riešiteľom blahoželáme. Žiakov pripravili p. uč. Timárová a p. uč. Timko.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.