Základná škola Veľká Ida
Školské kolo - geografickej olympiády
Aktualizované: 09.01.2019
Dňa    7.    decembra    2018    sa    uskutočnilo    na    našej    škole    školské    kolo    Geografickej olympiády.    Cieľom    Geografickej    olympiády    je    rozvíjať    záujem    žiakov    o    geografiu.    podporiť     rozširovanie     geografických     vedomostí     žiakov,     ich     praktických     zručností     v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Do   predmetovej   olympiády   sa   zapojili   žiaci   4.   –   9.   ročníka.   Spolu   bolo   26   žiakov.   Počet úspešných riešiteľov bolo 13. Úspešní riešitelia: Kategória G – 4. a 5.ročník: Sabína Plošticová IV.A 74 bodov Natália Lučaiová IV.A 70 bodov Emma Timárová IV.A 63 bodov Kategória F – 6. a 7. ročník: Dominik Nalevanko VII.A 86 bodov Kornélia Pomothyová VII.A 64 bodov   Kategória E – 8. a 9. ročník  Tomáš Bakši VIII.B     86 bodov Ema Sokáčová IX.A 78 bodov Lenka Škulková IX.A 78 bodov Zo   školského   kola   do   okresného   kola   všetkých   kategórií   –   t.   j.   kat.   E,   F,   G   postupujú   prví   traja úspešní   riešitelia.   Úspešným   riešiteľom   olympiády   sa   v   jednotlivých   kategóriách   stáva   ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Úspešným riešiteľom blahoželáme. Žiakov pripravili p. uč. Timárová a p. uč. Timko.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.