Základná škola Veľká Ida
Školské kolo - Pytagoriáda
Aktualizované: 02.01.2019
Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 12. a 13. decembra 2018, zúčastnilo sa ho spolu vo všetkých kategóriách 43 žiakov. Súťaž spočívala vo vyriešení 15 úloh počas 60 minút. Súťažiaci bol hodnotení súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas. V prípade, že súťažiaci získal aspoň 10 bodov za správne riešenie úloh, boli každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom. Úspešní riešitelia: III. A: Lucia Ignáthová 10+10 = 20 bodov IV. A: Sabína Plošticová 12+10 = 22 bodov Michaela Bačová 10+10 = 20 bodov VII. A: Kornélia Pomothyová 13+3 = 16 bodov Dominik Nalevanko 11+3 = 14 bodov Oliver Salaba 10+3 = 13 bodov Leonard Balint 10 bodov VIII.A : Tomáš Bakši 14+4 = 18 bodov Samuel Štefán 13+2 = 15 bodov Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v matematike!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.