Základná škola Veľká Ida
Školské kolo OSJL
Aktualizované: 11.11.2018
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 6. 11. 2018 v priestoroch školskej knižnice. Zapojili sa do nej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí preukázali svoje vedomosti pri písaní testu, šikovnosť pri transformácii textu a tvorbe a prezentácii ústneho prejavu. Na 1. mieste sa umiestnil Samuel Štefán ( VIII. B ), na 2. mieste Tomáš Bakši ( VIII. B ) a na 3 . mieste Patrícia Kerekesová (VIII.B ). Víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať v okresnom kole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.