Základná škola Veľká Ida
Školské kolo OSJL
Aktualizované: 11.11.2018
Olympiáda   zo   slovenského   jazyka   a   literatúry   sa   konala   6.   11.   2018   v   priestoroch školskej   knižnice.   Zapojili   sa   do   nej   žiaci   ôsmeho   a   deviateho   ročníka,   ktorí   preukázali   svoje vedomosti   pri   písaní   testu,   šikovnosť   pri   transformácii   textu   a   tvorbe   a   prezentácii   ústneho prejavu. Na   1.   mieste   sa   umiestnil   Samuel   Štefán    ( VIII.   B ),   na   2.   mieste   Tomáš   Bakši    ( VIII.   B )   a   na 3 .   mieste   Patrícia   Kerekesová    (VIII.B ).   Víťaz   školského   kola   bude   našu   školu   reprezentovať v okresnom kole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.