Základná škola Veľká Ida
Svätý Mikuláš
Aktualizované: 09.12.2018
6.   decembra   navštívil   našu   školu   sv.   Mikuláš   so   svojimi   anjelskými   i   čertovskými pomocníkmi.    Poslušní    anjeli    mali    krásne    veľké    krídla    a    farbu    šiat    sťa    sneh.    Pomáhali Mikulášovi   rozdávať   balíčky   plné   dobrôt   poslušným   deťom.   Naopak   čerti   boli   blázniví   a špinaví.    Každého    neposlušného    žiaka,    ktorého    sa    dotkli,    zamazali.    Všetci    mali    roboty neúrekom. Žiaci   I.   aj   II.   stupňa   Mikuláša   netrpezlivo   očakávali,   no   a   nakoniec   sa   ho   i   dočkali.   Po príjemnom   zvítaní   mu   žiaci   zarecitovali   básničky   alebo   zaspievali   piesne.   Výslužku   v   podobe sladkostí si určite zaslúžili. I   tento   rok   sa   o   príjemný   priebeh   mikulášskej   tradície   postarali   žiaci   IX.A.   Za   pekne pripravenú akciu im ďakujeme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.