Základná škola Veľká Ida
Svetový deň Downovho syndrómu
Aktualizované: 31.03.2019
21.   marec   je   Svetovým   dňom   Downovho   syndrómu.   V   tento   deň   sme   si   na   znak spolupatričnosti   obuli   dve   rozdielne   ponožky.   Časť   žiakov   I.A   triedy   sa   spolu   s   p. učiteľkou    i    p.    psychologičkou    rozhodli    podporiť    myšlienku    Ponožkovej    výzvy .    A zároveň   tak   šíriť   povedomie   o   tom,   že   práve   ľudská   individualita   robí   tento   svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.