Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Aktualizované: 31.03.2019
Naši   žiaci   sa   zúčastnili   celoslovenskej   akcie   s   názvom   Týždeň   slovenských knižníc ,    ktorú    už    tradične    vyhlasuje    Slovenská    asociácia    knižníc    a    Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Tento rok sa uskutočnil 20. ročník. Náučno-zábavného    popoludnia    sa    zúčastnili    žiaci    ôsmeho    a    deviateho ročníka.    Žiakom    bola    pripomenutá    história    vzniku    knihy,    tiež    sa    dozvedeli zaujímavosti    z    oblastí    kníh,    ako    vyzerá    najväčšia    či    najmenšia    kniha    sveta. Následne   pracovali   v   dvojiciach,   mali   spísať   knihy,   ktoré   by   svojím   obsahom   boli pre   nich   atraktívne.   Ďalšou   úlohou   bolo   vžiť   sa   do   kože   majiteľov   knižnice   a vymyslieť    plán,    ako    zatraktívniť    v    súčasnosti    priestory    knižnice,    aby    došlo    k zvýšeniu jej návštevnosti. Veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť stretneme. Už sa na Vás tešíme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.