Základná škola Veľká Ida
Výroba adventných vencov
Aktualizované: 02.01.2019
Po   roku   sa   opäť   tešíme   a   blížime   k   najkrajším   sviatkom   roka   –   Vianociam.   Aj   tento rok   sme   si   zhotovili   adventné   vence,   ktoré   sú   symbolom   duchovnej   prípravy   na   slávenie Vianoc.   V   Biblii   sa   hovorí   o   venci   ako   o   prejave   úcty,   radosti   a   víťazstva.   Adventný   veniec vzdáva   hold   Tomu,   ktorý   je   očakávaný   a   prichádza   zároveň   ako   Víťaz,   Kráľ   a   Osloboditeľ. Svetlo    z    horúcich    sviec    symbolizuje    prichádzajúceho    Krista,    ktorý    rozptyľuje    temnotu    a strach, pretože On je ,,Svetlo sveta“. Symbolika sviečok na venci: 1. sviečka sa zapaľuje na prvú adventnú nedeľu; sviečka je pomenovaná ako nádej 2. sviečka pripadá na druhú adventnú nedeľu a sviečka má symbolizovať mier 3. sviečka sa zapaľuje na tretiu adventnú nedeľu a symbolizuje priateľstvo 4.   sviečka   sa   zapaľuje   na   poslednú   -   štvrtú   adventnú   nedeľu,   táto   sviečka   je   pomenovaná láska . Požehnaný adventný čas! PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.