Základná škola Veľká Ida
Výroba adventných vencov
Aktualizované: 02.01.2019
Po roku sa opäť tešíme a blížime k najkrajším sviatkom roka Vianociam. Aj tento rok sme si zhotovili adventné vence, ktoré symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. V Biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold Tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako Víťaz, Kráľ a Osloboditeľ. Svetlo z horúcich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože On je ,,Svetlo sveta“. Symbolika sviečok na venci: 1. sviečka sa zapaľuje na prvú adventnú nedeľu; sviečka je pomenovaná ako nádej 2. sviečka pripadá na druhú adventnú nedeľu a sviečka má symbolizovať mier 3. sviečka sa zapaľuje na tretiu adventnú nedeľu a symbolizuje priateľstvo 4. sviečka sa zapaľuje na poslednú - štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka je pomenovaná láska . Požehnaný adventný čas! PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.