Základná škola Veľká Ida
Vystúpenie pre dôchodcov
Aktualizované: 02.12.2018
Opäť   je   tu   zimné   obdobie,   počas   ktorého   sa   už   tradične   v   našej   škole   organizoval kultúrny   program   pre   seniorov   žijúcich   vo   Veľkej   Ide.   Žiačky   a   žiaci   I.   a   II.   stupňa   svojimi speváckymi,    tanečnými    a    recitačnými    vystúpeniami    potešili    a    vyčarili    úsmev    na    tvárach našim   dôchodcom.   Posedenie   pre   seniorov   sa   konalo   dňa   29.   11.   2018   v   priestoroch   školskej telocvične a bolo slávnostným spríjemnením predvianočného času. Učiteľom ďakujeme za prípravu žiakov!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.