Základná škola Veľká Ida
Záložka spája školy
Aktualizované: 25.11.2018
Naša škola sa i tento rok zapojila do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy . Tento rok žiaci vyrábali záložky s témou Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice “. Vyhlasovateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci I., II. stupňa aj špeciálnych tried vyrobili prekrásne záložky, ktoré boli zaslané našej partnerskej škole v Žiline. Od žiakov tejto školy sme obdŕžali tiež krásne záložky. Tému žiaci obsahovo i výtvarne zvládli. Tvorivosť a fantázia sa odzrkadlili v záložkách, ktoré určite potešili budúcich majiteľov. teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.