Základná škola Veľká Ida
Záložka spája školy
Aktualizované: 25.11.2018
Naša   škola   sa   i   tento   rok   zapojila   do   9.   ročníka   česko-slovenského   projektu Záložka   do   knihy   spája   školy .   Tento   rok   žiaci   vyrábali   záložky   s   témou   Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice “.  Vyhlasovateľom   projektu   bola   Slovenská   pedagogická   knižnica   v   Bratislave   a Národné   pedagogické   múzeum   a   knižnica   J.   A.   Komenského   v   Prahe.   Žiaci   I.,   II. stupňa    aj    špeciálnych    tried    vyrobili    prekrásne    záložky,    ktoré    boli    zaslané    našej partnerskej škole v Žiline. Od žiakov tejto školy sme obdŕžali tiež krásne záložky. Tému   žiaci   obsahovo   i   výtvarne   zvládli.   Tvorivosť   a   fantázia   sa   odzrkadlili   v záložkách,   ktoré   určite   potešili   budúcich   majiteľov.   Už   teraz   sa   tešíme   na   ďalší   ročník projektu!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.