Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Deň srdca
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Beh zdravia – Deň srdca Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do aktivity pri príležitosti Dňa srdca aktivitou, ktorá sa volala Beh zdravia. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov z I. aj z II. stupňa. Toto bol 2. ročník Behu zdravia, ktorý pripravili pre žiakov vyučujúci Ing. Rusnáková, Mgr. Horváth, Mgr. Matta a Mgr. Zámbory. Z každej triedy boli vybraní traja žiaci, ktorí mali prebehnúť určenou trasou za určitý čas a na dvoch kontrolných stanovištiach získať body, ktoré boli potrebné k dobehnutiu do cieľa. Víťazmi sa stali najrýchlejší bežci, ktorí prebehli určenú trasu v čo najkratšom čase. Odmenení však boli všetci žiaci, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, pretože behom zdravia prispeli k lepšej činnosti svojho srdiečka. Žiaci mali radosť z tohto behu, ktorí sa páčil všetkým súťažiacim a tešia sa na ďalšiu účasť v budúcom ročníku.
2 2