Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Deň srdca
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
                                                         Beh zdravia – Deň srdca                    Žiaci   špeciálnych   tried   sa   zapojili   do   aktivity   pri   príležitosti   Dňa   srdca   aktivitou,   ktorá   sa   volala   Beh   zdravia. Do   tejto   aktivity   sa   zapojili   žiaci   zo   všetkých   ročníkov   z   I.   aj   z   II.   stupňa.   Toto   bol   už   2.   ročník   Behu   zdravia,   ktorý pripravili pre žiakov vyučujúci Ing. Rusnáková, Mgr. Horváth, Mgr. Matta a Mgr. Zámbory.        Z každej triedy boli vybraní traja žiaci, ktorí mali prebehnúť určenou trasou za určitý čas a na dvoch kontrolných stanovištiach získať body, ktoré boli potrebné k dobehnutiu do cieľa.                   Víťazmi   sa   stali   najrýchlejší   bežci,   ktorí   prebehli   určenú   trasu   v   čo   najkratšom   čase.   Odmenení   však   boli   všetci žiaci,   ktorí   sa   zapojili   do   tejto   aktivity,      pretože   behom   zdravia   prispeli   k   lepšej   činnosti   svojho   srdiečka.   Žiaci   mali radosť z tohto behu, ktorí sa páčil všetkým súťažiacim a tešia sa na ďalšiu účasť v budúcom ročníku.
2 2