Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Európsky deň jazykov
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Európsky deň jazykov 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom: používa sa v nej 23 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov pôvodných komunít. Nesmieme zabudnúť ani na jazyky, ktorými hovoria občania pochádzajúci z iných krajín. S cieľom upozorniť na toto nezmerné jazykové bohatstvo odštartovala v roku 2001 Európska únia a Rada Európy projekt, ktorým si pripomíname jazykové bohatstvo Európy. Aj my sme sa stretli, ba dokonca dvakrát. Smiech zavládol pri hovorení jazykolamov. Ďakujeme za dve popoludnia, z ktorých nebolo víťaza. Víťazmi sme boli všetci. A kto sa rozhodol byť s nami: p. uč. Tužinský, p. Szabó, p. Hribová, Timárová, Stahovcová, Černá a pani zástupkyňa Diškantová. Cieľom stretnutia bolo: Naučiť sa jazyk druhých ľudí je dobrou cestou k vzájomnému porozumeniu a k prekonávaniu kultúrnych rozdielov.
2 2