Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Európsky deň jazykov
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Európsky deň jazykov 26.    september    je    od    roku    2001    venovaný    oslave    európskych    jazykov.    Európska    únia    disponuje    skutočným jazykovým   bohatstvom:   používa   sa   v   nej   23   úradných   jazykov   a   viac   ako   60   regionálnych   alebo   menšinových jazykov   pôvodných   komunít.   Nesmieme   zabudnúť   ani   na   jazyky,   ktorými   hovoria   občania   pochádzajúci   z   iných krajín.   S   cieľom   upozorniť   na   toto   nezmerné   jazykové   bohatstvo   odštartovala   v   roku   2001   Európska   únia   a   Rada Európy   projekt,   ktorým   si   pripomíname   jazykové   bohatstvo   Európy.   Aj   my   sme   sa   stretli,   ba         dokonca   až   dvakrát. Smiech zavládol pri hovorení jazykolamov.        Ďakujeme       za       dve       popoludnia,       z       ktorých       nebolo       víťaza.       Víťazmi       sme       boli       všetci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A   kto   sa   rozhodol   byť   s   nami:   p.   uč.   Tužinský,   p.   uč   Szabó,   p.   uč   Hribová,   Timárová,   Stahovcová,   Černá   a   pani zástupkyňa Diškantová. Cieľom stretnutia bolo:  Naučiť sa jazyk druhých ľudí je dobrou cestou k vzájomnému porozumeniu a k prekonávaniu kultúrnych rozdielov.
2 2