Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Informatická súťaž iBobor
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Informatická súťaž 2012/13                          iBobor V      roku   2004   vznikla   v   Litve   informatická   súťaž   BEBRAS   –   informatická   súťaž.   Úspešná   súťaž   sa odvtedy   rozšírila   do   ďalších   európskych   krajín.   Hlavným   cieľom   súťaže   je   podporiť   záujem   o   informačné   a komunikačné   technológie   (IKT)   u   všetkých   žiakov.   Symbolom   súťaže   sa   stal   usilovný,   inteligentný   a   čulý bobor.                V   tomto   školskom   roku   sa   súťaž   iBobor   konala      v   dňoch   od   14.   novembra   do   16.   novembra   2012      a zúčastnilo sa jej 40 žiakov našej školy. V kategórii Bobrík najlepšie umiestnenie a diplom získal: Daniel Hajduček 3. A 64 bodov   V kategórii Benjamín najlepšie umiestnenie a diplom získali: Klaudia Šušňáková 7. A 76 bobov Nicolas Trembecki 7. A 70, 67 bodov Diana Molitorisová 6. A 64, 01 bodov Bernadett Tóthová 7. A 50, 69 bodov V kategórii Kadeti najlepšie umiestnenie a diplom získali: Alexandra Stefánová 8. A 59, 01 bodov Kristína Lukácsová 9. A 53, 35 bodov Erik Susnyák 9. A 50, 69 bodov V súťaži Vypni zapni počítač v kategórii 5. – 9. ročník  na tému  „Môj najkrajší zážitok z prázdnin“ získal krásne umiestnenie Benjamín Lučai –    3. miesto.
2 2