Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Medzinárodný deň školských knižníc
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Medzinárodný deň školských knižníc Každý rok je koncom októbra vyhlasovaný Medzinárodný deň školských knižníc, ktorého cieľom je propagovať medzi žiakmi školské knižnice a čítanie vôbec. Počas tohto dňa sa konajú pre žiakov rôzne zábavné akcie. Nebolo tomu inak ani tento rok. Tohtoročné heslo znelo: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Naším cieľom bolo hravou formou oboznámiť žiakov, čo je Medzinárodný deň školských knižníc, aké vzácne pre nás knihy a že napísať, ilustrovať a vydať knihu nie je jednoduchou záležitosťou. Dňa 23. 10. 2012 sa v priestoroch našej školy uskutočnila akcia venovaná „Medzinárodnému dňu školských knižníc“, ktorá prebiehala na 1. až 5. vyučovacej hodine. Počas prvej a druhej vyučovacej hodiny sa zábavného predpoludnia zúčastnili žiaci I. stupňa - I.A, II.A a III.A triedy. Úlohou žiakov bolo poskladať puzzle, na ktorých bol úryvok vyňatý z knižky Janka a Danka. Po doskladaní puzzle sme si úryvok spoločne prečítali a mali sme o ňom krátku besedu. Ďalšou úlohou žiakov bola tvorba záložiek do kníh podľa vlastnej fantázie. Na štvrtej a piatej vyučovacej hodine sa akcie zúčastnili žiaci II. stupňa- V.A, VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A. Na úvod boli žiaci hravou formou preverení z vedomostí ohľadom kníh prostredníctvom kvízu. Za kvízom nasledovalo skladanie puzzle príbehu o „Líške a bocianovi“, ktoré ukončili uvedením ponaučenia, vyplývajúceho z tejto bájky. Na piatej vyučovacej hodine mali žiaci za úlohu vymyslieť a vytvoriť vlastnú knihu, z materiálu, ktorý im bol poskytnutý. Medzinárodný deň školských knižníc sme ukončili náučnou prezentáciou o písme, knihách a knižniciach. HODNOTENIE Žiaci I. stupňa pracovali usilovne a výsledok ich práce bol veľmi pekný. Z ich prác bola vytvorená výstavka. II. stupeň Kvíz - 1. miesto- IX.A a VIII.A 2. miesto- VII.A 3. miesto- VI.A a V.A Tvorba knihy - 1. miesto- VI.A 2. miesto- VII.A 3. miesto- VIII.A
2 2