Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Medzinárodný deň školských knižníc
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Medzinárodný deň školských knižníc Každý   rok   je   koncom   októbra   vyhlasovaný   Medzinárodný   deň   školských   knižníc,   ktorého   cieľom   je   propagovať   medzi   žiakmi školské   knižnice   a   čítanie   vôbec.   Počas   tohto   dňa   sa   konajú   pre   žiakov   rôzne   zábavné   akcie.   Nebolo   tomu   inak   ani   tento   rok. Tohtoročné heslo znelo: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Naším   cieľom   bolo   hravou   formou   oboznámiť   žiakov,      čo   je   Medzinárodný   deň   školských   knižníc,   aké   vzácne   sú      pre   nás knihy a že napísať, ilustrovať a vydať knihu nie je jednoduchou záležitosťou. Dňa   23.   10.   2012   sa   v   priestoroch   našej   školy   uskutočnila   akcia   venovaná   „Medzinárodnému   dňu   školských   knižníc“,   ktorá prebiehala na 1.  až 5.  vyučovacej hodine. Počas prvej  a druhej vyučovacej hodiny sa zábavného predpoludnia zúčastnili žiaci  I. stupňa - I.A, II.A a  III.A triedy. Úlohou   žiakov   bolo   poskladať   puzzle,   na   ktorých   bol      úryvok   vyňatý   z   knižky   Janka   a   Danka.   Po   doskladaní   puzzle   sme   si úryvok   spoločne   prečítali   a   mali   sme   o   ňom   krátku   besedu.   Ďalšou   úlohou   žiakov   bola   tvorba   záložiek   do   kníh   podľa   vlastnej fantázie. Na   štvrtej   a   piatej   vyučovacej   hodine   sa   akcie   zúčastnili   žiaci   II.   stupňa-   V.A,   VI.A,   VII.A,   VIII.A   a   IX.A.      Na   úvod   boli   žiaci hravou   formou   preverení   z   vedomostí   ohľadom   kníh   prostredníctvom   kvízu.   Za   kvízom   nasledovalo   skladanie   puzzle   príbehu   o „Líške a bocianovi“, ktoré ukončili uvedením ponaučenia, vyplývajúceho z tejto bájky. Na piatej  vyučovacej hodine mali žiaci za úlohu vymyslieť a vytvoriť vlastnú knihu, z materiálu, ktorý im bol poskytnutý. Medzinárodný deň školských knižníc  sme ukončili náučnou prezentáciou o písme, knihách a knižniciach.                        HODNOTENIE Žiaci I. stupňa pracovali usilovne a výsledok ich práce bol veľmi pekný. Z ich prác bola vytvorená výstavka.  II. stupeň Kvíz - 1. miesto- IX.A a VIII.A           2. miesto- VII.A           3. miesto- VI.A a V.A Tvorba knihy - 1. miesto- VI.A                           2. miesto- VII.A                           3. miesto- VIII.A
2 2