Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Návšteva divadelného predstavenia
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Návšteva divadelného predstavenia Pozerať rozprávku v televízii je bežné aj pre našich prvákov, ale ísť do divadla, to sa nestáva každý deň. A na to sa treba poriadne pripraviť. Naši žiaci sa nedali zahanbiť. Na takúto kultúrnu udalosť sa pekne vyobliekali a natešení nastúpili do autobusu. Dňa 5.11.2012 sa žiaci 1.A, 2.A ,3.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia: „Štyria škriatkovia a víla“ v Štátnom divadle v Košiciach. Zábavnou formou sa deťom predstavili všetky štyri ročné obdobia. Bola to hudobná rozprávka doplnená svetelnými efektmi. Žiakom sa to veľmi páčilo. A keď boli v meste, po ukončení predstavenia sa zastavili v cukrárni na koláčik. Bola to sladká bodka za príjemne stráveným dňom.
2 2