Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Október – mesiac úcty k starším
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Október – mesiac úcty k starším V rámci mesiaca úcty k starším sme sa rozhodli, že pozveme k nám do školy starých rodičov, aby sme im spríjemnili jedno jesenné predpoludnie a aby sme si spoločne zaspomínali na ich detstvo. A tak sme pripravili zábavné dopoludnie so starými rodičmi. Dňa 22.10 sa v triedach 1.A, 2.A ,3.A uskutočnilo „Zábavné dopoludnie so starými rodičmi“. Žiaci so svojimi starými rodičmi vyrezávali tekvice, ozdobovali rôzne jesenné plody gaštany, zemiaky. Počas tohto dňa sme vyrábali aj strašiakov z prírodného materiálu. V rámci predpoludnia si starí rodičia zaspomínali na svoje školské časy a ich vnučky či vnuci im predviedli, čo všetko sa naučili a starkým ukázali svoje práce. Všetkým sa to veľmi páčilo.
2 2