Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Október – mesiac úcty k starším
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Október – mesiac úcty k starším V   rámci   mesiaca   úcty   k   starším   sme   sa   rozhodli,   že   pozveme   k   nám   do   školy   starých   rodičov,   aby   sme   im spríjemnili   jedno   jesenné   predpoludnie   a   aby   sme   si   spoločne   zaspomínali   na   ich   detstvo. A   tak   sme   pripravili zábavné dopoludnie so starými rodičmi. Dňa   22.10   sa   v   triedach   1.A,   2.A   ,3.A   uskutočnilo   „Zábavné   dopoludnie   so   starými   rodičmi“.   Žiaci   so svojimi   starými   rodičmi   vyrezávali   tekvice,   ozdobovali   rôzne   jesenné   plody   –   gaštany,   zemiaky.   Počas   tohto   dňa sme   vyrábali   aj   strašiakov   z   prírodného   materiálu. V   rámci   predpoludnia   si   starí   rodičia   zaspomínali   na   svoje   školské časy   a   ich   vnučky   či   vnuci   im   predviedli,   čo   všetko   sa   už   naučili   a   starkým   ukázali   svoje   práce. Všetkým   sa   to   veľmi páčilo.
2 2