Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Otvorenie školskeho roka
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Otvorenie školského roku 2012/2013  Po   krásnych   prázdninách   prišiel   opäť   september   a   ten   prináša   návrat   do   školy.   Žiaci   našej   školy      sa   opäť stretli na školskom dvore  na  slávnostnom  otvorení  školského   roka 2012/2013.   Medzi    vzácnymi    hosťami,    ktorí    žiakov    prišli    pozdraviť,    bol    MVDr.    Július    Beluscsák,    starosta    obce, predsedníčka      Rady   rodičov   Ing.   Lukácsová,      veliteľ   Vojenského   útvaru   vo   Veľkej   Ide,   riaditeľ   OO   PZ   Veľká   Ida   a iní.                                                              Mgr.   Terézia   Besterciová,   riaditeľka   školy,   v   slávnostnom   príhovore   privítala   učiteľov,   žiakov,   ale   hlavne našich prváčikov a  zaželala  im v  novom  školskom roku  veľa úspechov. Po   krátkom   kultúrnom   programe   nás   pozdravili   naši   hostia   a   zaželali   našej   škole   taký   úspešný   rok,   ako   bol   ten predchádzajúci.                               Ako   je      na      našej      škole      peknou      tradíciou,      najstarší         vyprevadili      našich      najmenších   spolužiakov,   žiakov prvého ročníka do tried. Držíme im palce a tešíme sa na nový školský rok 2012/2013.
2 2