Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Plavecký výcvik
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Základný plavecký výcvik Organizovanie plaveckého výcviku pre žiakov I. stupňa sa stalo na našej škole tradíciou, nakoľko tento rok sme zorganizovali jeho 3. ročník. Na jeho organizovaní sa podieľajú vyučujúce PaedDr. Borisová zástupkyňa riaditeľky školy, Mgr. Fedorová, Mgr. Müllerová, Mgr. Hájeková a so starostlivosťou o deti im pomáhali Mgr. Spišiaková, p. Kostyrinová a p. Mócová. Tohtoročný plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 17. 28. 9. 2012 v bazéne Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov z 1.A, 2.A a 3.A triedy. Žiaci boli rozdelení na tri skupiny. Dve skupiny boli plavecké a jedna skupina bola zameraná na predplaveckú prípravu. Najlepšími plavcami boli Kristián Szabó, ktorý preplával štýlom kraul 96 m a Liana Ignáthová, ktorá preplávala štýlom znak 48m. Pochvalu si zaslúžia všetci účastníci kurzu, nakoľko aj najmenší prekonali strach z vody.
2 2