Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Plavecký výcvik
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Základný plavecký výcvik Organizovanie   plaveckého   výcviku   pre   žiakov   I.   stupňa   sa   stalo   na   našej   škole   tradíciou,   nakoľko   tento   rok sme   zorganizovali   už   jeho   3.   ročník.      Na   jeho   organizovaní   sa   podieľajú   vyučujúce   PaedDr.   Borisová   –   zástupkyňa riaditeľky   školy,   Mgr.   Fedorová,   Mgr.   Müllerová,   Mgr.   Hájeková   a   so   starostlivosťou   o   deti   im   pomáhali   Mgr. Spišiaková,   p.   Kostyrinová   a   p.   Mócová.      Tohtoročný   plavecký   výcvik   sa   uskutočnil   v   dňoch   17.   –   28.   9.   2012   v bazéne   Fyziatricko   -   rehabilitačného   oddelenia   nemocnice   v   Šaci.   Zúčastnilo   sa   ho   28   žiakov   z   1.A,   2.A      a   3.A triedy.        Žiaci    boli    rozdelení    na    tri    skupiny.    Dve    skupiny    boli    plavecké        a    jedna    skupina    bola    zameraná        na predplaveckú    prípravu.    Najlepšími    plavcami    boli    Kristián    Szabó,    ktorý    preplával    štýlom    kraul    96    m    a    Liana Ignáthová,   ktorá   preplávala   štýlom   znak   48m.   Pochvalu   si   zaslúžia   všetci   účastníci   kurzu,      nakoľko   aj   tí   najmenší prekonali strach z vody.
2 2