Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Týždeň boja proti drogám
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Týždeň boja proti drogám                   Žiaci   II.   stupňa   špeciálnych   tried   sa   v   týždni   boja   proti   drogám   zapojili   do   športových   aktivít,   ktoré   im   pripravili vyučujúci Ing. Rusnáková a Mgr. Zámbory.                Vybraní   traja   žiaci   z   každej   triedy   mali   za   úlohu   prebehnúť   prekážkovú   dráhu,   za   určitý   čas.   Prekážková   dráha pozostávala   z   behu   po   lavičke,   behu   pomedzi   kužeľky,   streľbe   na   basketbalový   kôš,   šplhu   na   lane,   preskoku   cez kozu a preskakovaniu lavičky.                   Žiaci   sa   tešili   na   tieto   pre   nich   netradičné   disciplíny,   ktoré   im   nerobili   veľké   problémy,   a   tak   zdolali   za   veľkého povzbudzovania nesúťažiacich žiakov všetky prekážky. Okrem   športových   aktivít   sme   tvorili   postery   s   protidrogovou   tematikou,   ktorými   žiaci   vyzdobili   steny   chodieb   našej školy.     Víťazmi sa stali všetci, pretože dokázali svojím športovým duchom povedať Drogám veľké NIE.
2 2