Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Týždeň boja proti drogám
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Týždeň boja proti drogám Žiaci II. stupňa špeciálnych tried sa v týždni boja proti drogám zapojili do športových aktivít, ktoré im pripravili vyučujúci Ing. Rusnáková a Mgr. Zámbory. Vybraní traja žiaci z každej triedy mali za úlohu prebehnúť prekážkovú dráhu, za určitý čas. Prekážková dráha pozostávala z behu po lavičke, behu pomedzi kužeľky, streľbe na basketbalový kôš, šplhu na lane, preskoku cez kozu a preskakovaniu lavičky. Žiaci sa tešili na tieto pre nich netradičné disciplíny, ktoré im nerobili veľké problémy, a tak zdolali za veľkého povzbudzovania nesúťažiacich žiakov všetky prekážky. Okrem športových aktivít sme tvorili postery s protidrogovou tematikou, ktorými žiaci vyzdobili steny chodieb našej školy. Víťazmi sa stali všetci, pretože dokázali svojím športovým duchom povedať Drogám veľké NIE.
2 2