Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Týždeň zdravej výživy
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Týždeň zdravej výživy  16.   október   je   Svetovým   dňom   výživy,   a   preto   si   už   tradične      koncom   októbra   pripomíname   tento   deň sprievodnými   akciami.   V   rámci   Týždňa   zdravej   výživy   sme   si   so   žiakmi   našej   školy   pripomenuli,   že   jedlo   je   naším liekom.   Žiaci   špeciálnych   tried   si   pozreli   prezentácie   o   zdravej   strave   i   o   tom,   že   potravinami   nemáme   plytvať. Potom spolu s vyučujúcimi p. uč. Horváthom a p. uč. Mattom zhotovili poster, čím prispeli k výzdobe školy. Žiaci   1.A,   2.A   a   3.A   triedy   pripravovali   v   triedach   zdravú   desiatu.   Žiaci   si   samostatne   natreli   na   žemličku alebo   rožok   maslo,   dali   si   plátok   šunky,   ľadový   šalát,   papriku,   či   paradajku.   Tieto   desiaty   im   veľmi   chutili.   Naučili sa   tiež,   že   takú   chutnú   desiatu,   ktorú   im   mamička   pripravuje      s   láskou   každé   ráno,   nesmú   zahodiť,   ale   majú   mamke poďakovať. Pre   celú   školu   bol   zorganizovaný   Deň   zdravej   výživy,   o   ktorý   sa   postarali   p.   uč.   Černá,   p.   uč.   Feliksová,   p. asistentka    Spišiaková    a    mnohí    iní    učitelia,    ktorí    pripravili    chutné    nátierky.   Tie    potom    pani    učiteľky    spolu    so žiačkami   IX.   A   natierali   na   chlebík.   V   školskej   jedálni   bola   pripravená   ochutnávka   zdravých   nátierok,   ktoré   si   deti prišli   pozrieť   a   samozrejme   aj   kúpiť.   A   komu   nestačila   slaná   pochúťka,   ten   si   mohol   zamaškrtiť   na   sladkých palacinkách a dobrom čaji. Výťažok z tejto akcie bol 50 eur. Ďakujeme.
2 2