Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia
Aktualizované: 04.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Účelové cvičenie – Ochrana človeka a zdravia Účelové cvičenie sa konalo v dňoch 8. a 9. októbra 2012. V pondelok sa uskutočnila teoretická časť podľa vopred pripraveného plánu, kde sa prebrali jednotlivé témy: - Riešenie mimoriadnych situácií, - Výchova k bezpečnému správaniu, - Pohyb a pobyt v prírode, - Zdravotná príprava, - Dopravná výchova. V utorok ráno nasledoval peší presun do parku a do kasární, kde sme cestou na letisko absolvovali ukážku poskytnutia prvej pomoci a topografický výcvik či letecký poplach. Žiaci mali možnosť si prakticky precvičiť poskytnutie prvej pomoci a pozrieť si ukážky vojenskej techniky vo VÚ Veľká Ida. Za to im patrí naša vďaka. Veľká vďaka patrí aj učiteľom, ktorí toto zaujímavé podujatie mali na starosti – najmä p. uč. Strýčkovi.
2 2