Základná škola Veľká Ida
Noc v knižnici
Aktualizované: 23.06.2019
31.   máj   2019    nebol   iba   takým   bežným   vyučovacím   dňom.   To   teda nie.   Už   od   rána   bolo   na   škole   veľmi   rušno.   Keďže   sme   slávili   Deň   detí, vôbec   sme   sa   neučili.   Naopak,   vedenie   školy   si   pre   nás   spoločne   s našimi vyučujúcimi    pripravilo    zaujímavý    program,    ktorý    trval    do    neskorých nočných   hodín.   Prečo   sme   teda   v škole   ostávali   tak   dlho?   Pretože   sa   taktiež   konal   jubilejný 10. ročník  obľúbenej akcie Noc v knižnici . Tohtoročná    noc    v škole    sa    niesla    v rozprávkovom    duchu.    Téma    bola    jasná    –    „Z rozprávky   do   rozprávky“    –   a   tak   sme   sa   mohli   preniesť   a lepšie   spoznať   tie   najkrajšie rozprávkové    príbehy.    Za    všetky    spomenieme    Kocúra    v čižmách,    Maťka    a Kubka    či Janíčka a Marienku. Ako   býva   zvykom,   akciu   sme   otvorili   spoločne   s pani   riaditeľkou,   prešli   sme   sa   obcou a opäť   sme   zasadili   stromček   s príznačným   názvom   –   Večerníček .   Nasledovalo   slávnostné otvorenie,   počas   ktorého   sa   naše   nočné   rozprávkové   dobrodružstvo   začalo.   Rozdelili   sme   sa do    skupín    a dostali    sme    originálne    rozprávkové    denníky,    do    ktorých    sme    mali    zbierať stránky z kníh počas nočnej hry. Keďže   Deduško    Večerníček    mal   plné   ruky   práce   a   našu   školu   navštíviť   nemohol, poslal   aspoň   svojho   verného   pomocníka   –   psíčka.   Psíček   bol   veľmi   milý a priateľský, dovolil sa nám s ním dokonca vyfotiť. Veľmi   sme   sa   tešili   aj   na   tvorivé   dielne.   Tento   rok   sme   si   mohli ozdobiť   perníček   z Medovníkového   domčeka,   vymaľovať   si   tričko   alebo vyfarbiť   obrázok.   Ani   tentoraz   nechýbalo   maľovanie   na   tvár,   športové aktivity a čítanie v knižnici. Pomaly   sa   stmievalo,   a my   sme   sa   už   nevedeli   dočkať   vytúženej   nočnej   hry.   Trocha sme   sa   báli,   nevedeli   sme,   čo   nás   čaká.   Baterky,   mobily   a iné   svietiace   potreby   sme   mali nachystané,   a   hor'   sa   zdolať   všakové   úlohy,   ktoré   boli   pre   nás   pripravené   na   trinástich stanovištiach.    Úlohy    neboli    jednoduché,    preverili    naše    športové    zručnosti    i vedomosti. Bojovali sme ozaj  statočne, zvíťaziť však mohlo iba jedno družstvo. Vyhlásenie    víťazov    bolo    vskutku    čarokrásne    a rozprávkové.    Za    zvukov    krásnych rozprávkových melódií  víťaza vyhlásila pani riaditeľka a odovzdala mu zaujímavé ceny. Po   náročnom   dni   sme   však   ešte   stále   unavení   neboli,   preto   sme   si   v triedach   pozreli rôzne filmy a poniektorí sme dokonca ani zaspať nevedeli. Sobotňajšie   ráno   prišlo   veľmi   rýchlo,   a nám   bolo   veľmi   smutno,   že   sa   ďalší   ročník noci   v škole   pomaly,   ale   isto   chýli   ku   konci.   Na   pamiatku   nám   však   z akcie   neostali   iba spomienky   plné   smiechu   a zábavy,   ale   aj   unikátny   diplom.   Veríme,   že   sa   táto   akcia   navždy   pevne   „zakorení“      na   pôde   našej   úžasnej   školy   a my   tak   budeme   môcť   každoročne prežívať neopakovateľnú atmosféru noci v škole. Tešíme sa aj na budúci rok!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.