Základná škola Veľká Ida
Noc v knižnici
Aktualizované: 23.06.2019
31. máj 2019 nebol iba takým bežným vyučovacím dňom. To teda nie. od rána bolo na škole veľmi rušno. Keďže sme slávili Deň detí, vôbec sme sa neučili. Naopak, vedenie školy si pre nás spoločne s našimi vyučujúcimi pripravilo zaujímavý program, ktorý trval do neskorých nočných hodín. Prečo sme teda v škole ostávali tak dlho? Pretože sa taktiež konal jubilejný 10. ročník obľúbenej akcie Noc v knižnici . Tohtoročná noc v škole sa niesla v rozprávkovom duchu. Téma bola jasná „Z rozprávky do rozprávky“ a tak sme sa mohli preniesť a lepšie spoznať tie najkrajšie rozprávkové príbehy. Za všetky spomenieme Kocúra v čižmách, Maťka a Kubka či Janíčka a Marienku. Ako býva zvykom, akciu sme otvorili spoločne s pani riaditeľkou, prešli sme sa obcou a opäť sme zasadili stromček s príznačným názvom Večerníček . Nasledovalo slávnostné otvorenie, počas ktorého sa naše nočné rozprávkové dobrodružstvo začalo. Rozdelili sme sa do skupín a dostali sme originálne rozprávkové denníky, do ktorých sme mali zbierať stránky z kníh počas nočnej hry. Keďže Deduško Večerníček mal plné ruky práce a našu školu navštíviť nemohol, poslal aspoň svojho verného pomocníka psíčka. Psíček bol veľmi milý a priateľský, dovolil sa nám s ním dokonca vyfotiť. Veľmi sme sa tešili aj na tvorivé dielne. Tento rok sme si mohli ozdobiť perníček z Medovníkového domčeka, vymaľovať si tričko alebo vyfarbiť obrázok. Ani tentoraz nechýbalo maľovanie na tvár, športové aktivity a čítanie v knižnici. Pomaly sa stmievalo, a my sme sa nevedeli dočkať vytúženej nočnej hry. Trocha sme sa báli, nevedeli sme, čo nás čaká. Baterky, mobily a iné svietiace potreby sme mali nachystané, a hor' sa zdolať všakové úlohy, ktoré boli pre nás pripravené na trinástich stanovištiach. Úlohy neboli jednoduché, preverili naše športové zručnosti i vedomosti. Bojovali sme ozaj statočne, zvíťaziť však mohlo iba jedno družstvo. Vyhlásenie víťazov bolo vskutku čarokrásne a rozprávkové. Za zvukov krásnych rozprávkových melódií víťaza vyhlásila pani riaditeľka a odovzdala mu zaujímavé ceny. Po náročnom dni sme však ešte stále unavení neboli, preto sme si v triedach pozreli rôzne filmy a poniektorí sme dokonca ani zaspať nevedeli. Sobotňajšie ráno prišlo veľmi rýchlo, a nám bolo veľmi smutno, že sa ďalší ročník noci v škole pomaly, ale isto chýli ku konci. Na pamiatku nám však z akcie neostali iba spomienky plné smiechu a zábavy, ale aj unikátny diplom. Veríme, že sa táto akcia navždy pevne „zakorení“ na pôde našej úžasnej školy a my tak budeme môcť každoročne prežívať neopakovateľnú atmosféru noci v škole. Tešíme sa aj na budúci rok!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.