Základná škola Veľká Ida
Svetový deň vody
Aktualizované: 12.06.2019
V   roku   1992   vyhlásilo   valné   zhromaždenie   OSN   22.   marec   za   Svetový   deň   vody .   Tento deň   je   teda   jedinečnou   príležitosťou   pripomenúť   všetkým   ľuďom   mimoriadnu   dôležitosť   vody pre zachovanie   životného   prostredia   a pre   rozvoj   ľudskej   spoločnosti.   A preto   sa   aj   v našej škole   pri   tejto   príležitosti   28.   marca   2019   v školskej   knižnici   uskutočnilo   náučno-zábavné popoludnie,   na   ktorom   sme   sa   nielen   dozvedeli   zaujímavosti   o vode,   o ktorých   sme   doteraz nevedeli,   ale   na   ktorom   sme   sa   aj   zahrali   a príjemne   zabavili.   Pani   učiteľka   Timárová   a pani učiteľka   Černá   pre   nás   pripravili   aj   množstvo   zaujímavých   úloh.   Jednou   z nich   bola   aj   vlastná tvorba    hádaniek    na    tému    ,,Voda“,    ktoré    budú    zverejnené    aj    v školskom    časopise.    Pevne veríme, že sa pri podobnej akcii zídeme aj v ďalšom školskom roku a ešte v hojnejšom počte.                                                                        Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.