Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia
Aktualizované: 27.10.2019
Žiaci I. a II. stupňa špeciálnych tried sa 18. októbra 2019 zapojili do akcie s názvom Beh zdravia . Tento rok sa konal 10. ročník. Z každej triedy boli vybraní traja žiaci, ktorí mali prebehnúť určenú trasu za stanovený čas. Na dvoch kontrolných stanovištiach získali body, ktoré boli potrebné k dobehnutiu do cieľa. Víťazmi sa stali najrýchlejší bežci, ktoré prebehli určenú trasu v čo najkratšom čase. Odmenení však boli všetci žiaci, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, pretože behom prispeli k lepšej činnosti svojho srdca. Túto akciu pripravili pre žiakov vyučujúci p. Matta a p. Zámbory.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.