Základná škola Veľká Ida
Deň zdravej výživy
Aktualizované: 15.11.2019
Svetový    deň    výživy    sa    oslavuje    každý    rok    16.    októbra    na    pamiatku    založenia Organizácie   pre   výživu   a   poľnohospodárstvo   Spojených   národov   (FAO,   1945).   Tento   deň   si kladie   za   cieľ   zvýšiť   povedomie   verejnosti   o   situácii   vo   svete   v   oblasti   výživy   a   povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijali opatrenia aj proti hladu. Aj   naša   škola   si   tento   deň   pripomenula   v   rámci   tematického   ,,Týždňa   zdravej   výživy“, ktorý    sa       uskutočnil    od    21.    do    25.    októbra    2019.    V    rámci    triednických    a    ostatných vyučovacích       hodín    sa    viedli    rôzne    diskusie    a    aktivity    o    zdravej    výžive,    nevyhnutnosti konzumácie   mlieka   pre   rast   a   vývoj   organizmu,   o   dôležitosti   umývania   rúk   a   pohybovej aktivity   pre   zdravie   človeka   vrátane   zamerania   sa   na   prevenciu   proti   obezite.   24.   októbra   2019   si   pod   vedením   p.   uč.   Černej,     p.   uč.   Revťákovej   a   p.   uč.   Hajdukovej     celá   základná   a materská    škola    v    školskej    jedálni    zamaškrtila    na    vynikajúcich    chlebíčkoch    so    zdravou nátierkou,    na    ktoré    sa    každý    veľmi    tešil.    Žiaci    špeciálnych    tried    upiekli    so    svojimi vyučujúcimi    nielen    chutný    koláč,    ale    pripravili    aj    množstvo    zdravých    jedál.    Aj    učitelia telesnej výchovy nám hodiny spestrili zaujímavými pohybovými a športovými aktivitami. Pevne veríme, že sa aj v budúcom školskom roku pri tejto obľúbenej školskej akcii všetci opäť stretneme . Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.