Základná škola Veľká Ida
Dobrý anjel
Aktualizované: 29.02.2020
Pri príležitosti ,,Svetového dňa proti rakovine“ v mesiaci február sa aj v našej škole 20.2. uskutočnila finančná zbierka pre deti trpiace rakovinou alebo inou závažnou chorobou. Aj my, žiaci a zamestnanci vo Veľkej Ide, sme sa chceli stať dobrými anjelmi a aspoň malou finančnou čiastkou pomôcť týmto detičkám. Celá akcia sa uskutočnila v skvelej atmosfére a v rámci jej zamerania v kladnom prístupe všetkých žiakov a zapojených členov k nej. Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme a pevne veríme, že budúca akcia podobného zamerania bude aspoň taká skvelá, ako táto a že spoločne pomôžeme chorým detičkám vyčariť úsmev na tváričke, byť čo najviac doma so svojou rodinou, mať dostatočné množstvo liekov, potrebných zdravotníckych pomôcok a že im aspoň na chvíľu pomôžeme zabudnúť na ich chorobu. Mgr. Mária Černá, Timea Červeňáková (VII.B) a žiačky VIII. A triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.