Základná škola Veľká Ida
Európsky týždeň boja proti drogám
Drogy sa stali súčasťou každodenného života. Diskotéky, ulice, školy, parky a domácnosti plné drog. Jednoducho drogy sa nachádzajú všade a tak je lepšie niečo o nich vedieť a vyvarovať sa ich, ako sa tváriť, že neexistujú. V posledných rokoch sa množia správy o drogových problémoch. Drogy sa objavujú v televízií, v novinách i v časopisoch. Vidíme ich zabavovať na letiskách a uliciach našich miest. Sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji. A preto sa na základe týchto skutočností tretí týždeň novembra 2019 v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám v priestoroch školy uskutočnili rôzne aktivity, či priamo na vyučovacích hodinách alebo v poobedňajších hodinách, v rámci ktorých sme sa mali možnosť hlbšie zamyslieť nad nebezpečenstvom drog a ničenia životov ľudí a ich rodín. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy sme si aj zašportovali, pretože nie drogy, ale práve aktívne športovanie upevňuje naše fyzické a psychické zdravie. V poobedňajších hodinách mali žiaci možnosť pozrieť si dokument zo skutočného života zvaný ,,Keď musíš, tak musíš“, v rámci ktorého mohli nahliadnuť do života narkomanov a drogových dílerov. Po tomto dokumente nasledoval film s názvom ,,Drogová závislosť“ zobrazujúci isté životné obdobie mladého 20-ročného dievčaťa, ktorej život postupne zničili drogy. Po tomto zaujímavom týždni plného aktivít o drogách sme si uvedomili jednu vec a to tú, že nikdy v živote my, žiaci Veľkej Idy, nezoberieme drogu. Veď platí staré známe pravidlo: „Ľudia síce berú drogy, ale drogy si na oplátku berú ich životy.“ A my predsa chceme prežiť krásny a plnohodnotný život. Život bez drog. Mgr. Mária Černá
Aktualizované: 15.12.2019
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.