Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik - Jahodná
Aktualizované: 02.04.2020
V dňoch 10. 14. februára 2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik organizovaný Veľká Ida pre jej žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Miestom konania lyžiarskeho výcviku bolo lyžiarske stredisko Jahodná . Lyžiarsky výcvik bol organizovaný dennou formou. Z našej školy sa lyžiarskeho zájazdu zúčastnilo 41 žiakov, učitelia Mgr. Radoslav Servila, Ing. Vladimír Strýčko vo funkcii inštruktorov, poverení učitelia z 1. stupňa vo funkcii inštruktorov a p. Mgr. Mgr. Friedrichová vo funkcii zdravotníčky. Plánovaný priebeh lyžiarskeho výcviku bol dodržaný, ciele výcviku boli naplnené. Účastníci sa naučili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S radosťou môžeme skonštatovať, že žiaci našej školy s odhodlaním a záujmom pristupovali k rozvoju svojich pohybových kompetencií a psychomotorických zručností. Všetkým zúčastneným sa na lyžiarskom výcviku páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik v budúcom roku. Ing. Vladimír Strýčko vedúci lyžiarskeho výcviku
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.