Základná škola Veľká Ida
Medzinárodný deň materinského jazyka
Aktualizované: 29.02.2020
Materinský jazyk svoje dôležité postavenie v živote každého človeka. Jeho krásu, dôležitosť a miesto v kultúre národa sme sa snažili priblížiť i našim žiakom. 25. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka . Po slávnostnom otvorení sa žiaci rozdelili do troch skupín. Najmladší žiaci si rozširovali svoje vedomosti o poznatky týkajúce sa osobností, ktoré významne zasiahli do vývinu spisovnej slovenčiny. Prostredníctvom pexesa, puzzle a rôznych tajničiek žiaci spoznali osobnosti: Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra. Druhá skupina spoznávala taje hlaholiky a tretia skupina, ktorú tvorili naši najstarší žiaci, sa venovala vytváraniu mozaík. Prežité popoludnie sa nieslo v znamení príjemnej nálady a zábavy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.