Základná škola Veľká Ida
Olympiáda ľudských práv
Aktualizované: 30.11.2019
Dňa 26.11.2019 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil XXII. ročník Olympiády ľudských práv. Nosnou témou sa v tomto školskom roku stali Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe v 21. storočí. Olympiáda bola rozdelená na tri časti. V prvej a druhej časti si žiaci museli poradiť s vedomostnými otázkami a v tretej časti ich úlohou bolo napísať úvahu na tému Každý je iný, všetci sme si rovní . Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov zo VII. IX. ročníka. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali: 1. miesto: Tomáš Bakši – IX.A 2. miesto: Samuel Štefán – IX.A 3. miesto: Dominik Nalevanko – VIII.A Srdečne blahoželáme a ďakujeme za váš čas, snahu a odvahu. p. uč. Revťáková a p. uč. Timko
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.