Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 08.03.2020
Dňa 27. februára 2020 sme sa po roku opäť zišli na školskom kole speváckej súťaže pre rómskych žiakov „Slávik našej školy“ , ktoré sa konalo v 0.B triede. Do súťaže sa zapojili žiaci I. stupňa v počte 27 žiakov a žiaci špeciálnych tried v počte 13 žiakov. Úlohou súťažiacich bolo zaspievať jednu slovenskú pieseň. Cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť seba aj iných. Výkon súťažiacich hodnotila dvojčlenná porota, ktorá rozhodla takto: I. kategória – žiaci 0. – 3. ročníka ZŠ 1. miesto: 3. A – Martina Kančiová 2. miesto: 0. A – Henrich Horváth 3. miesto: 1. B – Jozef Horváth a Mário Červeňák II. kategória – špeciálne triedy 1. miesto: 4. ŠT – Zdenko Horváth a Tomáš Horváth 2. miesto: 3. ŠT – Kevin Balog a Jesika Horváthová 3. miesto: 5. ŠT – Jozefína Gáborová a Miriam Horváthová Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť. Mgr. Monika Sabolová a Mgr. Erika Rácová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.