Základná škola Veľká Ida
Projekt   Fyzika 2016 - 2017
Aktualizované: 21.02.2017
Projekty z fyziky Žiaci 6. až 9. ročníka sa pokúsili zostrojiť fyzikálne  pomôcky. Deviataci mali za úlohu zostaviť elektroskop. Elektroskop – je zariadenie, ktorým môžeme zisťovať prítomnosť elektrického náboja na        zelektrizovaných telesách. Žiaci ich zhotovili z plastovej fľaše, drôtu, plastelíny a alobalu. Niektoré boli aj funkčné, ako sa žiaci sami mohli presvedčiť. Žiaci VI. A  zhotovili model  zariadenia  na meranie objemu vydýchnutého vzduchu. Na zhotovenie zariadenia potrebovali: sklený pohár na zaváranie s vrchnákom, 2 slamky na pitie a plastelínu. VI.A.    Meranie hmotnosti telies.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.