Základná škola Veľká Ida
Fotoalbum Šk.r. 2012/2013
Aktualizované: 20.02.2013
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 24.10.2012
PLAVECKÝ VÝCVIK 17.09.2012-28.09.2012
Zábavné dopoludnie so starými rodičmi
TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 2012
TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM 16.11 - 23.11.2012
VOLEJBALOVÝ TURNAJ UČITEĽOV 2013
NOC V ŠKOLE 2013
ÚČELOVÉ CVIČENIE 2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
1 1