Základná škola Veľká Ida
Organizácia školského roka 2019 - 2020
Aktualizované: 26.09.2019
Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019 . Otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v II. polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok). Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020
Prázdniny  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin  Termín prázdnin  Začiatok vyučovania po prázdninách  jesenné  29. október 2019  (utorok)  30. október –  31. október 2019  4. november 2019  (pondelok)  vianočné  20. december 2019  (piatok)  23. december 2019  –  7. január 2020  8. január 2020  (streda)  polročné  31. január 2020  (piatok)  3. február 2020  (pondelok)  4. február 2020  (utorok)  jarné  Košický kraj, Prešovský kraj  28. február 2020  (piatok)  2. marec –  6. marec 2020  9. marec 2020  (pondelok)  veľkonočné  8. apríl 2020  (streda)  9. apríl –  14. apríl 2020  15. apríl 2020  (streda)  letné  30. jún 2020  (utorok)  1. júl –  31. august 2020  2. september 2020  (streda)
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
HOME