Základná škola Veľká Ida
Organizácia školského roka 2017 - 2018
Aktualizované: 11.10.2017
Organizácia školského roka 2017/2018  Školský   rok   2017/2018  sa   začína  1.   septembra   2017 .  Otvorenie      školského      roka sa      uskutoční      dňa      4. septembra 2017 (pondelok). •   Školské    vyučovanie    v I.    polroku    školského    roka    sa končí 31. januára 2018 (streda).  •   Školské   vyučovanie   v II.   polroku   sa   začne   1.   februára 2018  (štvrtok)  a končí sa 29. júna 2018  (piatok).   Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018
Prázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
27. október 2017 (piatok)
30. október – 31. október 2017
2. november 2017 (štvrtok)
vianočné
22. december 2017 (piatok)
23. december 2017 – 5. január 2018
8. január 2018 (pondelok)
polročné
1. február 2018 (štvrtok)
2. február 2018 (piatok)
5. február 2018 (pondelok)
jarné
Banskobystrický, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
16. február 2018 (piatok)
19. február – 23. február 2018
26. február 2018 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj
23. február 2018 (piatok)
26. február – 2. marec 2018
5. marec 2018 (pondelok)
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj
2. marec 2018 (piatok)
5. marec – 9. marec 2018
12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné
28. marec 2018 (streda)
29. marec – 3. apríl 2018
4. apríl 2018 (streda)
letné
29. jún 2018 (piatok)
2. júl – 31. august 2018
3. september 2018 (pondelok)
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
HOME