Základná škola Veľká Ida
Organizácia školského roka 2018 - 2019
Aktualizované: 04.09.2018
 Školský rok 2018/2019  sa začína  1. septembra 2018 .  Otvorenie   školského   roka sa   uskutoční   dňa   3.   septembra   2018 (pondelok).    •   Školské   vyučovanie   v I.   polroku   školského   roka   sa   končí   31. januára 2019 (štvrtok).     •   Školské   vyučovanie   v II.   polroku   sa   začne   4.   februára   2019   (pondelok) a končí sa 28. júna 2019  (piatok).   Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019
Prázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
30. október 2018 (utorok)
31. október – 2. november 2018
5. november 2018 (pondelok)
vianočné
21. december 2018 (piatok)
23. december 2018 – 7. január 2019
8. január 2019 (utorok)
polročné
31. január 2019 (štvrtok)
1. február 2019 (piatok)
4. február 2019 (pondelok)
jarné
Košický kraj, Prešovský kraj
15. február 2019 (piatok)
18. február – 22. február 2019
25. február 2019 (pondelok)
veľkonočné
17. apríl 2019 (streda)
18. apríl – 23. apríl 2019
24. apríl 2019 (streda)
letné
28. jún 2019 (piatok)
1. júl – 31. august 2019
2. september 2019 (pondelok)
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
HOME