Základná škola Veľká Ida
Metodické združenia
Aktualizované: 23.09.2018
V školskom roku 2018/2019  pôsobia na našej škole metodické združenia: MZ pre 0. – 1. ročník – vedúca PaedDr. Alena Götzová MZ pre 2. – 4. ročník – vedúca Mgr. Andrea Fedorová   MZ špeciálnych tried – vedúci Mgr. Ján Zámbory   Metodické      združenia      pracujú      podľa      vypracovaných      plánov      práce,      vo      svojej     činnosti   sa   riadia   štatútom   MZ   a   PK   a   na   zasadnutiach   riešia   aktuálne   pedagogické   úlohy   a úlohy vyplývajúce z plánov práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.