Základná škola Veľká Ida
Metodické združenia
Aktualizované: 15.10.2017
Metodické združenia V školskom roku 2017/2018  pôsobia na  našej škole metodické združenia: MZ pre 0. – 1. ročník - vedúca PaedDr. Alena Götzová MZ pre 2. – 4. ročník – vedúca Mgr. Andrea Fedorová    MZ špeciálnych tried - vedúci Mgr. Ján Zámbory   Metodické     združenia     pracujú     podľa     vypracovaných     plánov     práce,     vo     svojej  činnosti   sa   riadia   štatútom   MZ   a PK   a na   zasadnutiach   riešia aktuálne   pedagogické úlohy a úlohy vyplývajúce z plánov práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.