Základná škola Veľká Ida
Metodické združenia
Aktualizované: 14.09.2019
V školskom roku 2019/2020 pôsobia na našej škole metodické združenia: MZ pre 0. – 1. ročník – vedúca PaedDr. Alena Götzová MZ pre 2. – 4. ročník – vedúca Mgr. Andrea Fedorová MZ špeciálnych tried – vedúci Mgr. Ján Zámbory Metodické združenia pracujú podľa vypracovaných plánov práce, vo svojej činnosti sa riadia štatútom MZ a PK a na zasadnutiach riešia aktuálne pedagogické úlohy a úlohy vyplývajúce z plánov práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.