Základná škola Veľká Ida
Predmetové komisie
Aktualizované: 15.10.2017
V školskom roku 2017/2018  pôsobia na  našej škole predmetové komisie: PK jazykov - vedúci Ing. Jozef Tužinský PK spoločenskovedných predmetov – vedúca  Mgr. Eva Timárová        PK prírodovedných predmetov – vedúca Mgr. Edita Kardosová   PK výchovných predmetov – vedúca Ing. Monika Stahovcová   Metodické      združenia      pracujú      podľa      vypracovaných      plánov      práce,      vo      svojej      činnosti   sa   riadia štatútom   MZ   a   PK   a   na   zasadnutiach   riešia   aktuálne   pedagogické   úlohy   a   úlohy   vyplývajúce   z   plánov práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.