Základná škola Veľká Ida
Predmetové komisie
Aktualizované: 15.10.2017
V školskom roku 2017/2018 pôsobia na  našej škole predmetové komisie: PK jazykov - vedúci Ing. Jozef Tužinský PK spoločenskovedných predmetov – vedúca  Mgr. Eva Timárová        PK prírodovedných predmetov – vedúca Mgr. Edita Kardosová   PK výchovných predmetov – vedúca Ing. Monika Stahovcová Metodické  združenia  pracujú  podľa  vypracovaných  plánov  práce,  vo  svojej  činnosti sa riadia štatútom MZ a PK a na zasadnutiach riešia aktuálne pedagogické úlohy a úlohy vyplývajúce z plánov práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.