Základná škola Veľká Ida
Predmetové komisie
Aktualizované: 14.09.2019
V školskom roku 2019/2020 pôsobia na našej škole predmetové komisie: PK jazykov – vedúci Ing. Jozef Tužinský PK spoločenskovedných predmetov – vedúca Mgr. Eva Timárová PK prírodovedných predmetov – vedúca Mgr. Edita Kardosová PK výchovných predmetov – vedúca Ing. Monika Stahovcová Metodické združenia pracujú podľa vypracovaných plánov práce, vo svojej činnosti sa riadia štatútom MZ a PK a na zasadnutiach riešia aktuálne pedagogické úlohy a úlohy vyplývajúce z plánov práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.